Odbiór Podręczników

Odbiór podręczników w roku  szkolnym  2021/22 odbywać się będzie w następującym porządku: 

Klasy VIII – dnia 30.08.2021r. PONIEDZIAŁEK 

Kl. VIII a – godz. 12.00-12.30 

Kl. VIII b – godz. 12.30-13.00 

Kl. VIII c – godz. 13.00-13.30 

Kl. VIII d godz. 13.30-14.00 

Kl. VIII e godz. 14.00-14.30 

Kl. VIII  f godz. 14.30-15.00 

Klasy VII – dnia 31.08.2021r. WTOREK 

Kl. VII a- godz. 12.00-12.30 

Kl. VII b- godz. 12.30-13.00 

Kl. VII c- godz. 13.00-13.30 

Kl. VII d- godz. 13.30-14.00 

Kl. VII e -godz. 14.00-14.30 

Kl. VII f – godz.14.30-15.00  

Klasy VI – dnia  01.09.2021r. ŚRODA  

Kl. VI a- godz. 11.00-11.25 

Kl. VI b- godz. 11.25-11.45 

Klasy  V- od  dnia   02.09.2021r. ( o terminie poinformuje wychowawca) 

Klasy  IV –dnia  01.09.2021r. ŚRODA  

Kl. IV a- godz. 11.45-12.00 

Kl. IV b- godz. 12.00-12.15 

Kl. IV c- godz. 12.15-12.30 

Kl. IV d- godz. 12.30-12.45 

Podręczniki dla uczniów klas I-III wydawane będą przez wychowawców w klasie od dnia 01.09.2021r. 

*Podręczniki dla uczniów klas VIII,  VII, VI , IV wydawane będą na tarasie przed salą A-1, biblioteka  (tam gdzie znajduje się stół ping-pongowy). 

*Prosimy dostosować się do wyznaczonych godzin oraz zachować bezpieczną odległość 1,5-2m. 

*Uczeń ma obowiązek zakrycia ust i nosa. 

Bibliotekarze 

Similar Posts