Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/37690,Uchwala-nr-4582017-w-sprawie-dostosowania-sieci-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-p.html

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów