Logopeda

Małgorzata Ziółko malgorzata.ziolko@psp21.radom.pl

Marzena Polasińska Wybacz marzena.polasinska-wybacz@psp21.radom.pl

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Małgorzata Ziółko11:25 – 15:2511:05 – 16:05
11:05 – 16:05
Konsultacje
16:10 – 17:10
11:25 – 15:2511:25 – 15:25
Marzena Polasińska Wybacz14:30 – 16:30
Konsultacje
11:30 – 12:30
10:45 – 11:45 12:45 – 16:3010:45 – 12:30
13:30 – 16:00
Godziny zajęć

Logopeda nie tylko zajmuje się likwidowaniem powstałych wad wymowy, to także terapeuta, który powie, co zrobić, by wady wymowy nie było, jak stymulować rozwój mowy dziecka od jego narodzin, oceni, skąd wynikają problemy dziecka i wskaże właściwą drogę, by mieć zdrowe, mówiące dziecko.


KIEDY NALEŻY IŚĆ Z DZIECKIEM DO LOGOPEDY?Niezwłocznie udaj się do logopedy gdy Twoje Dziecko:– w wieku 6 miesięcy nie gaworzy (nie powtarza sylab np.ma-ma-ma, ba-ba-ba)– po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów– podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń– w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada,– między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań– w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y– w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada jedynie proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy,nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź , s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w – wymawia p, b, h,zamienia na oraz zamiast wymawia j– w wieku 5 lat nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,– między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź,k, g, r, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy oraz gdy Twoja pociecha:– nawykowo oddycha buzią– podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby– gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy

Kochani Rodzice, jeżeli niepokoi Was mowa Waszych pociech, to gorąco zachęcam do kontaktu ze specjalistą.Wiek dzieckaArtykulacja głosek
pierwsze miesiące życia Głużenie – powstają przypadkowe dźwięki
ok. 6 miesiąca życiaGaworzenie – powtarzanie usłyszanych dźwięków.
1-2 rok życiaPojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.Dziecko wymawia samogłoski: a, o, u, i, y, e oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, t, d, n.
2-3 rok życiaPojawiają się proste zdania, dziecko wymawia głoski ą, ę oraz spółgłoski w,f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, ki, g, gi, ch, chi, j, ł, s, z, c, dz
4-5 rok życiaPojawia się głoska r, czasem głoski sz, ż, cz, dż
5-6 rok życiaUtrwalane są głoski sz, ż, cz, dż
7 rok życiaOpanowana jest technika mówienia

12 PRZYKAZAŃ LOGOPEDYCZNYCHDLA RODZICÓW(według Leona Kaczmarka)

 1. Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.
 2. Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka trzeba mówić wolno, dokładnie i wyraźnie, trzeba zaniechać sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecięcego.
 3. Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż może on być osłabiony.
 4. Absolutnie nie wolno krępować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.
 5. Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczep warg, dziąseł, podniebienia, zniekształcenia w układzie szczęk, uzębienia itp.), powinno się bezwzględnie pójść z nim do lekarza specjalisty: chirurga plastyka, ortodonty.
 6. Dziecko leworęczne należy otoczyć specjalną opieką. W okresie kształtowania się mowy nie wolno zmuszać go do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą wystąpić zaburzenia mowy.
 7. Kiedy dziecko samo zaczyna coraz więcej mówić nie wolno tej skłonności gasić np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie, staje się nieufne.
 8. Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę.
 9. Należy pilnie baczyć czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie z normą.
 10. Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie wolno bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksu niższej wartości, straci zaufanie do otoczenia, przestanie mówić.
 11. Dziecko trzyletnie monologuje, ale chce też rozmawiać z otoczeniem, zadaje mnóstwo pytań i przepada za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów, gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się, w umiejętności wyrażania swych myśli i uczuć.
 12. Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstaniu defektów mowy, nie wolno opuszczać rąk. Logopedzi są w stanie pomóc dziecku, o ile rodzice i wychowawcy będą z nimi jak najściślej współpracować.

Pedagog szkolny

Wojciech Grzeszczyk wojciech.grzeszczyk@psp21.radom.pl

Rady dla rodziców – strefa rodzica

Rady dla uczniów – strefa ucznia

Rozpoczęcie nauki w szkole to duże wyzwanie

PoniedziałekWtorekŚrodaĆzwartekPiątek
7:00 – 12:007:00 – 12:00
7:00 – 11:007:00 – 11:00
11:30 – 15:30
Konsultacje
15:30 – 16:30
Godziny zajęć

Psycholog

Małgorzata Jabłonka malgorzata.jablonka@psp21.radom.pl

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
10:30 – 14:3011:20 – 15:20
Konsultacje
7:50 – 8:50
11:20 – 14:207:00 – 13:007:00 – 12:00
Godziny zajęć