Organizacja pracy szkoły

Harmonogram i organizacja zebrań z rodzicami

Kalendarz na rok szkolny 2020 /2021

Cyberprzemoc – poradnik dla rodzica

Ubezpieczenie  NNW 2020/2021

Uprzejmie informuję, iż na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, podjęta została decyzja o wyborze firmy ubezpieczającej dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku szkolnym 2020/21.

Wybrana została oferta Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA złożona przez Galerię Ubezpieczeń Lucyna Pachocka, Radom ul. Wernera 5, lok. 6.

W roku szkolnym 2020/21 szkoła oferuje możliwość ubezpieczenia dzieci od NNW w 2 wariantach:

  1. Wariant I podstawowy dla dzieci z oddziałów „0” i klas I-VIII Składka roczna – 60 zł. Suma ubezpieczenia 21000 zł.
  2. Wariant II rozszerzony dla dzieci z oddziałów „0” i klas I-VIII Składka roczna – 86 zł. Suma ubezpieczenia 35000 zł.

Ubezpieczenie jest ważne przez 365 dni w roku (od 01.09.2020 do 31.08.2021), 24 godziny na dobę, na całym świecie.

Ubezpieczenie obejmuje również rekreacyjne uprawianie sportu (nie pobieranie diet, wynagrodzeń z tytułu reprezentowania barw klubowych) organizowanych przez szkoły (tzw. SKS), UKS, inne stowarzyszenia sportowe.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) będą dostępne są w sekretariacie szkoły.

Ubezpieczenie dzieci od NNW jest dobrowolne!

Nie wpłacenie składki i nie uzyskanie zwolnienia od wychowawcy/dyrektora jest równoznaczne z rezygnacją. W takim przypadku dziecku nie przysługuje odszkodowanie w przypadku doznania nieszczęśliwego wypadku.

Brak ubezpieczenia nie skutkuje zakazem udziału dziecka w wycieczkach czy innych wyjściach poza teren szkoły.

Instrukcję w jaki sposób zgłosić szkodę w roku szkolnym 2020/2021

Formularz zgłoszenia szkody