Wytyczne MEN, GIS i CKE dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021r.

Sposób organizacji i przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty w 2021r.


Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

25 maja 2021 godz. 9:00 – język polski

26 maja 2021 godz. 9:00 – matematyka

27 maja 2021 godz. 9:00- język obcy (angielski lub niemiecki)

Termin dodatkowy egzaminu:

16 czerwca 2021 godz. 9:00 – język polski

17 czerwca 2021 godz. 9:00- matematyka

18 czerwca 2021 godz. 9:00- język obcy (angielski lub niemiecki)

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty:

do 02 lipca 2021

Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym:

do 9 lipca 2021

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 120 minut 

matematyka – 100 minut

język obcy – 90 minut

W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.