O G Ł O S Z E N I E

           Wpłaty na obiady za m-c styczeń 2022 r. przyjmowane będą:  

  1. W kasie szkoły w dniach: 10.01-12.01.2022r. w godzinach                                 

od 8.15 do 15.00. 

         2. Przelewem na rachunek bankowy szkoły w dniach  od    

         10.01.2022r-11.01.2022r do godz. 14.00. 

          Numer rachunku bankowego: 97 1240 3259 1111 0000 2989 9551 

          W tytule przelewu należy wpisać: za wyżywienie w m-cu ………. 2022r. 

          Imię i nazwisko ucznia ……………………………. Klasa …………….. 

Koszt obiadów wynosi: 

15 dni x 4,00zł.  = 60,00 zł. 

UWAGA !!! 

 Wpłaty na konto bankowe po terminie lub w niewłaściwej wysokości będą          

 zwracane na konto z którego dokonano wpłat. W tym przypadku dziecko   

 nie będzie mogło korzystać z obiadów.  

 Po upływie wyznaczonych terminów wpłat za obiady nie będą przyjmowane. 

 Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów wpłat w kasie i na konto bankowe szkoły.