OGŁOSZENIE

 

           Wpłaty na obiady za m-c czerwiec 2023 r. przyjmowane  będą:

1.W kasie szkoły w dniach: 30.05.2023 r.-01.06.2023 r. w godzinach: od 8:15 do 15:00. 

2. Przelewem na rachunek bankowy szkoły w dniach  od  26.05.2023 r.-01.06.2023 r. do godz. 14:00. 

Numer rachunku  bankowego: 97 1240 3259 1111 0000 2989 9551 

W tytule przelewu należy wpisać: za wyżywienie w m-cu ………. 2023 r. 

          Imię i nazwisko ucznia ……………………………. Klasa …………….. 

Koszt obiadów wynosi: 13 dni x 4,00zł. = 52,00 zł. 

Dodatkowy termin wpłat na obiady- wyłącznie w kasie szkoły: 05.06.2023 r.

Dla wpłacających w dodatkowym terminie posiłki będą wydawane od dnia 06.06.2023 r.

Koszt obiadów dla wpłacających w dodatkowym terminie  wynosi: 40,00 zł

Ważne: obiady będą przygotowywane do dnia 21.06.2023 r.

Przy wpłacie gotówkowej prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty. 

Wpłaty na konto bankowe po terminie lub w niewłaściwej wysokości będą          

zwracane na konto z którego dokonano wpłat. W tym przypadku dziecko   

 nie będzie mogło korzystać z obiadów.  

Po upływie wyznaczonych terminów  wpłat za obiady nie będą przyjmowane. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów wpłat w kasie i na rachunek bankowy szkoły.