O G Ł O S Z E N I E

Wpłaty na obiady za m-c czerwiec 2021 r. przyjmowane będą :

1. W kasie szkoły w dniach : 31.05-01.06.2021r. w godzinach

od 8.15 do 15.00.

2. Przelewem na rachunek bankowy szkoły w dniach

 od 26.05.2021r-31.05.2021r.-( 31.05.2021r  do godziny 14.00)

Numer rachunku  bankowego:  97 1240 3259 1111 0000 2989 9551

W tytule przelewu należy wpisać : za wyżywienie w m-cu ………. 2021r.

Imię i nazwisko ucznia  ……………………………. Klasa ……………..

Koszt obiadów wynosi:

12 dni x 4,00zł.  = 48,00 zł.

UWAGA !!!

Obiady wydawane będą do 18.VI.2021r.

Wpłaty na konto bankowe po terminie lub w niewłaściwej wysokości będą

zwracane na konto z którego dokonano wpłat. W tym przypadku dziecko

nie będzie mogło korzystać z obiadów.

Po upływie wyznaczonych terminów  wpłat za obiady nie będą przyjmowane.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów wpłat w

kasie i na konto bankowe szkoły.