Dotyczy rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3

Wpłaty na obiady za m-c marzec 2021 r. przyjmowane

będą dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 1-3:

  1. W kasie szkoły w dniach : 25.02-26.02.2021r. w godzinach

od 8.15 do 15.00.

2. Przelewem na rachunek bankowy szkoły w dniach od

24.02.2021r-26.02.2021r do godziny 14.00

Numer rachunku bankowego: 97 1240 3259 1111 0000 2989 9551

W tytule przelewu należy wpisać : za wyżywienie w m-cu ………. 2021r.

Imię i nazwisko ucznia ……………………………. Klasa ……………..

Koszt obiadów wynosi:

23 dni x 4,00zł. = 92,00 zł.

Dodatkowy I termin wpłat na obiady :

01.03.2021r.

Dla wpłacających w dodatkowym terminie posiłki będą wydawane od dnia 02.03.2021r.

Koszt obiadów w dodatkowym terminie wynosi:

22 dni x 4,00zł. =88,00 zł.

Dodatkowy II termin wpłat na obiady :

04.03.2021r.

Dla wpłacających w dodatkowym terminie posiłki będą wydawane od dnia 05.03.2021r.

Koszt obiadów w dodatkowym terminie wynosi:

19 dni x 4,00zł. =76,00 zł.

UWAGA !!!

Wpłaty na konto bankowe po terminie lub w niewłaściwej wysokości będą zwracane na konto z którego dokonano wpłat. W tym przypadku dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów. Po upływie wyznaczonych terminów wpłat za obiady nie będą przyjmowane. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów wpłat w kasie i na konto bankowe szkoły.