OGŁOSZENIE

 

           Wpłaty na obiady za m-c czerwiec 2022 r. przyjmowane  będą:

1.W kasie szkoły w dniach: 30.05-01.06.2022 r. w godzinach od 8:15 do 15:00. 

2. Przelewem na rachunek bankowy szkoły w dniach  od  26.05.2022 r.-01.06.2022 r. do godz. 14:00. 

Numer rachunku  bankowego: 97 1240 3259 1111 0000 2989 9551 

W tytule przelewu należy wpisać: za wyżywienie w m-cu ………. 2022 r. 

          Imię i nazwisko ucznia ……………………………. Klasa …………….. 

Koszt obiadów wynosi: 14 dni x 4,00zł. = 56,00 zł. 

Dodatkowy termin wpłat na obiady: 03.06.2022 r. 

Dla wpłacających w dodatkowym terminie posiłki będą wydawane od dnia 06.06.2022r. 

Koszt obiadów w dodatkowym terminie  wynosi: 11 dni x 4,00 zł.=44,00 zł. 

W miesiącu czerwcu obiady przygotowywane będą do dnia 22.06.2022 r.

Przy wpłacie gotówkowej prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty. 

Wpłaty na konto bankowe po terminie lub w niewłaściwej wysokości będą          

zwracane na konto z którego dokonano wpłat. W tym przypadku dziecko   

 nie będzie mogło korzystać z obiadów.  

Po upływie wyznaczonych terminów  wpłat za obiady nie będą przyjmowane. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów wpłat w kasie i na rachunek bankowy szkoły.