Wpłat na obiady za m-c listopad 2020 r.  dokonywać można:

  1. W kasie szkoły w dniach29.10-03.11.2020 r. w godz. 8:15-15:00
  2.  Przelewem na rachunek bankowy szkoły w dniach: 28.10.2020r. – 03.11.2020r.       Nr rachunku bankowego: 97 1240 3259 1111 0000 2989 9551 

W tytule przelewu należy wpisać: za wyżywienie w m-cu …………. 2020 r. Imię i nazwisko ucznia: ………………………………….. klasa …………………….

Koszt obiadów wynosi: 80,00 zł.

Dodatkowy termin wpłat: 05.11.2020r

Dla wpłacających w dodatkowym terminie posiłki będą wydawane od dnia 06.11.2020r.

Koszt obiadów w dodatkowym terminie wynosi: 68zł

Wpłaty na wskazany rachunek bankowy dokonane po terminie lub w niewłaściwej kwocie, będą zwracane na rachunek z którego dokonano wpłaty.

W takim przypadku dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.