Wpłaty na obiady za m-c styczeń 2021r. przyjmowane będą dla dzieci z wychowania przedszkolnego i klas 1-3:

  1. W kasie szkoły w dniach15-18.01.2021 r. w godz. 8:15-15:00
  2.  Przelewem na rachunek bankowy szkoły w dniach: 13.01.2021r. – 15.01.2021r.       Nr rachunku bankowego: 97 1240 3259 1111 0000 2989 9551 

W tytule przelewu należy wpisać: za wyżywienie w m-cu …………. 2021 r. Imię i nazwisko ucznia: ………………………………….. klasa …………………….

Koszt obiadów wynosi:

10 dni x 4zł = 40zł.

Dodatkowy termin wpłat na obiady: 20.01.2021r. Koszt obiadów w dodatkowym terminie wynosi:

7 dni x 4zł = 28zł

UWAGA

Wpłaty na wskazany rachunek bankowy dokonane po terminie lub w niewłaściwej kwocie, będą zwracane na rachunek z którego dokonano wpłaty. W takim przypadku dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.

Po upływie wyznaczonych terminów wpłaty za obiady nie będą przyjmowane. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminóww kasie i na konto bankowe szkoły.