OGŁOSZENIE

           Wpłaty na obiady za m-c marzec 2024 r. przyjmowane  będą:

1.W kasie szkoły w dniach: 28.02.2024 r.-29.02.2024 r. w godzinach: od 9:00 do 15:00. 

2. Przelewem na rachunek bankowy szkoły w dniach  od  22.02.2024 r.-28.02.2024 r. do godz. 13:00. 

Numer rachunku  bankowego: 97 1240 3259 1111 0000 2989 9551 

W tytule przelewu należy wpisać: za wyżywienie w m-cu ………. 2024 r. 

          Imię i nazwisko ucznia ……………………………. Klasa …………….. 

Koszt obiadów wynosi: 19 dni x 4,50zł. = 85,50 zł. 

Dodatkowy termin wpłat na obiady- wyłącznie w kasie szkoły: 04.03.2024 r.

Dla wpłacających w dodatkowym terminie obiady będą wydawane od dnia: 05.03.2024 r.

Koszt obiadów dla wpłacających w dodatkowym terminie  wynosi: 76,50 zł.

Ważne: uczeń, za którego nie będzie dokonana opłata za wyżywienie na rachunek bankowy do dnia 28.02.2024 r. lub w kasie szkoły do dnia 29.02.2024 r., nie otrzyma obiadu w dniu 01.03.2024 r.

Przy wpłacie gotówkowej prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty. 

Wpłaty na konto bankowe po terminie lub w niewłaściwej wysokości będą          

zwracane na konto z którego dokonano wpłat. W tym przypadku dziecko   

 nie będzie mogło korzystać z obiadów.  

Po upływie wyznaczonych terminów  wpłat za obiady nie będą przyjmowane. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów wpłat w kasie i na rachunek bankowy szkoły.