Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Radomiu

Przewodniczący – Konrad Wysoczyński

Zastępca – Jacek Schreiber

Sekretarz – Karolina Ozimek

  • Wpłaty

Wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców

można dokonywać na poniższy nr konta:

Rada Rodziców przy PSP Nr 21 w Radomiu

26 1240 3259 1111 0000 2989 3748

tytułem: Wpłata na Radę Rodziców, Nazwisko i imię dziecka, klasa