Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Drukarka 3D z filamentami

Drukarka ta będzie wykorzystywana na zajęcia z informatyki, aby zaznajomić uczniów z podstawami druku 3D. Pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki czy techniki ale również w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.


Laptop

Arduino to platforma, dzięki której w łatwy sposób można tworzyć oprogramowanie na gotowe systemy wbudowane (tzw. systemy embedded). W ramach Arduino jest środowisko komputerowe, język programowania oraz specjalne płytki z oprzyrządowaniem, które można samodzielnie programować.

Dzięki Aruino uczniowie na zajęciach z informatyki, techniki czy kołach informatycznych będą mogli budować wszelkiej maści roboty – od mobilnych, typu line follower czy mini sumo – aż po roboty manipulacyjne, czyli robotyczne ramiona, budowane na wzór dużych maszyn stosowanych na liniach produkcyjnych.


Mikrokontrolery Arduino

Arduino to platforma, dzięki której w łatwy sposób można tworzyć oprogramowanie na gotowe systemy wbudowane (tzw. systemy embedded). W ramach Arduino jest środowisko komputerowe, język programowania oraz specjalne płytki z oprzyrządowaniem, które można samodzielnie programować.

Dzięki Aruino uczniowie na zajęciach z informatyki, techniki czy kołach informatycznych będą mogli budować wszelkiej maści roboty – od mobilnych, typu line follower czy mini sumo – aż po roboty manipulacyjne, czyli robotyczne ramiona, budowane na wzór dużych maszyn stosowanych na liniach produkcyjnych.


Stacja lutownicza

Stacje lutownicza z gorącym powietrzem, znajdzie swoje zastosowanie w czasie lekcji z techniki oraz zajęć pozalekcyjnych.

Kuchenka elektryczna

Opiekacz

Robot wielofunkcyjny

Elektroniczna waga kuchenna

Genibot

Ozobot

Aparat fotograficzny/kamera

Gimbal

8szt. Okularów VR

Magnetyczna oś czasu

#LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria Przyszłości to wiedza zdobywana w praktyczny sposób. Pokazujemy, że uczyć się można nie tylko z książek. Dzięki pomocom naukowym zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości na lekcjach fizyki uczniowie mają możliwość samodzielnego przeprowadzania eksperymentów. Wiadomości zdobyte w ten sposób na pewno na dłużej pozostaną w pamięci.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

Na zajęciach z programowania uczniowie klasy 3a pracowali z Ozobotami. Tematem pracy były dźwięki przyjemne i uciążliwe dla naszych uszu.
Zespoły uzupełniały trasę kodami w taki sposób, żeby robot przejechał od startu do mety obok wybranych emotikonów. W czasie zajęć dzieci dobrze się bawiły, poznawały nowe kody i rozwijały umiejętność pracy zespołowej.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

Rozwój logicznego myślenia

☝️Zadaniowe podejście do stawianych problemów. ☝️Umiejętność pracy zespołowej. Aktywność z wykorzystaniem maty do kodowania, kolorowych kubków⚪🔴, łatwo dostępnych materiałów, to coś na co czekają dzieci i wykonują zadania z radością, nie wiedząc nawet, że to nauka👩‍🏫 a nie tylko zabawa…czyli najkrócej opisując po prostu 🤗KODOWANIE NA DYWANIE🤗

Dziś uczniowie klasy 2A dzięki macie do kodowania zakupionej w ramach programu Laboratoria Przyszłości ułożyli flagę Polski🇵🇱

#LaboratoriaPrzyszłości


Szkolne wypieki – Laboratoria Przyszłości

Dziś klasa 5D i wolontariusze szkolnego klubu wolontariatu wykonywali pierniczki na warsztatach z pieczenia z p. Anią Sałygą. Wykorzystywaliśmy sprzęt zakupiony w ramach rządowego programu  Laboratoria Przyszłości tj. robot planetarny i kuchenka elektryczna, a dokładniej piekarnik. Pierniczki będzie można zdobyć w Dniu Wolontariusza 5 grudnia, bądź zakupić je podczas kiermaszu świątecznego dla Nikosia. Są przepyszne!

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

Okulary VR – wirtualny świat na lekcjach w PSP nr 21 w Radomiu!

W ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” nasza placówka zakupiła 8 szt. okularów VR dla uczniów klas I-VIII. System ich zaprojektowano tak, aby w pełni zaangażować uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie. 

Nasze okulary wykorzystane zostały po raz pierwszy na lekcji chemii w klasie 7 A . Uczniowie mieli możliwość obejrzenia w nowej, dotąd im nie znanej rzeczywistości budowę atomu. Zajęcia zachwyciły uczniów i z niecierpliwością czekają już na następne. 

Laboratoria Przyszłości na lekcjii Chemii

Wyznaczanie gęstości wybranych substancji. 

Aby obliczyć gęstość danej substancji wystarczy znać masę i objętość  danego ciała fizycznego. 

Brzmi prosto. 

Trzeba jednak posiadać sprzęt w postaci wagi i cylindra miarowego. Potrzeba również precyzji w odczytywaniu wyników oraz umiejętności dokonywania obliczeń a także chęci dobrej zabawy. 

Klasa 8e wykonała zadanie w sposób fantastyczny.

Dzisiaj 07.12.2022 na lekcji chemii tworzyliśmy modele ziarnistej budowy materii i przebiegu procesu dyfuzji.

#Laboratoriaprzyszłości

5 stycznia

BIOLOGIA – stawonogi.

Choć za oknami zima do szkolnej ławki zawitała chmara owadów skorupiaków i pajęczaków. Dziś klasa 6A dzięki przewodnikom zakupionym z funduszy Labolatoria Przyszłości rozpoznawała grupy stawonogów. Opisywała ich wygląd, sposób odżywiania i poruszania się. Owady w żywicy epoksydowej umożliwiły obserwację okazów z każdej strony. Biologia to fantastyczna dziedzina wiedzy.

12 stycznia

WIRTUALNY ŚWIAT NA LEKCJACH FIZYKI

DZIĘKI Laboratoriom Przyszłości. Tym razem dzięki okularom VR uczniowie klas 8a, 8b, 8c i 8d na lekcji fizyki przenieśli się m.in. na wirtualną ulicę Sound Street, na której cały ten hałas pomógł im zrozumieć, w jaki sposób dźwięk przemieszcza się jako wibracje w powietrzu i ciałach stałych.
Zajęcia z wykorzystaniem okularów VR bardzo spodobały się uczniom i z pewnością jeszcze niejednokrotnie skorzystamy z nich na lekcji.