Uprzejmie informuję, iż na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, podjęta została decyzja o wyborze firmy ubezpieczającej dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku szkolnym 2021/22.

Wybrana została oferta Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA złożona przez Galerię Ubezpieczeń Lucyna Pachocka, Radom ul. Wernera 5, lok. 6.

W roku szkolnym 2021/22 szkoła oferuje możliwość ubezpieczenia dzieci od NNW w 3 wariantach:

  1. Wariant I podstawowy dla klas I-VIII. Składka roczna – 50 zł. Suma ubezpieczenia 20000 zł.
  2. Wariant II rozszerzony dla klas I-VIII. Składka roczna – 70 zł. Suma ubezpieczenia 25000 zł.
  3. Wariant III dla odziałów przedszkolnych. Składka roczna – 50 zł. Suma unezpieczenia 25000 zł.

Ubezpieczenie jest ważne przez 365 dni w roku (od 24.09.2021 do 23.09.2022), 24 godziny na dobę, na całym świecie.

Ubezpieczenie obejmuje również rekreacyjne uprawianie sportu (nie pobieranie diet, wynagrodzeń z tytułu reprezentowania barw klubowych) organizowanych przez szkoły (tzw. SKS), UKS, inne stowarzyszenia sportowe.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dostępne są w sekretariacie szkoły.

Ubezpieczenie dzieci od NNW jest dobrowolne!

Nie wpłacenie składki i nie uzyskanie zwolnienia od wychowawcy/dyrektora jest równoznaczne z rezygnacją. W takim przypadku dziecku nie przysługuje odszkodowanie w przypadku doznania nieszczęśliwego wypadku.

Brak ubezpieczenia nie skutkuje zakazem udziału dziecka w wycieczkach czy innych wyjściach poza teren szkoły.