W naszej szkole działają dwie świetlice w godz. 6.30-17.00 – sala B5 i B8

Wychowawcy świetlicy:

Anita Wójcicka

Elżbieta Skiba

Aneta Kozłowska

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Publicznej Szkole Podstawowej im ks. J. Twardowskiego w Radomiu


6:30 – 8:00
Zbieranie się dzieci w świetlicy. Rozmowy z rodzicami, notowanie ważnych informacji.
Sprawdzanie listy obecności. Zajęcia ciche, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism
dziecięcych. Zabawy swobodne dzieci.


8:00 – 9:00
Sprawdzenie i uzupełnianie prac domowych. Przygotowanie do zajęć. Prace na rzecz
świetlicy: wykonywanie okolicznościowych wystaw, dekoracji sali, prace porządkowe.
Przerwa śniadaniowa.

9:00 – 10:00
Zajęcia tematyczne: dydaktyczne, plastyczno- techniczne, umuzykalniające, umysłowe,
ruchowe zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy.


10:00 – 11:00
Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub sali, gry planszowe, zajęcia
komputerowe. Oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.


11:00 – 14:00
Przygotowanie do obiadu, mycie rąk. Pora obiadowa- dyżur wychowawców w stołówce.
Zjedzenie drugiego śniadania przez dzieci, które nie korzystają z obiadów. Swobodne
zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci, indywidualne i grupowe. Zajęcia
relaksacyjne, słuchanie muzyki. Zabawy integracyjne zorganizowane. Odrabianie lekcji
pod kierunkiem nauczyciela.


14:00 – 15:00
Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali.


15:00 – 16:00
Zajęcia tematyczne: dydaktyczne, plastyczno- techniczne, umuzykalniające, umysłowe,
ruchowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Świetlicowe koła
zainteresowań.


16:00 – 17:00
Odpoczynek i zabawy dowolne. Porządkowanie sali świetlicowej. Odbieranie dzieci
przez rodziców, indywidualne rozmowy z rodzicami.