VI Logopedyczny Konkurs Recytatorski “Mówię ładniej”

27.04.2023r w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu odbył się VI Logopedyczny Konkurs Recytatorski ,,Mówię ładniej”.

Celem konkursu było: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie, rozwijanie świadomości artykulacyjnej, motywowanie do ćwiczeń logopedycznych.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci klas 0-3 uczęszczających na zajęcia logopedyczne na terenie szkoły.

Konkurs prowadziła Pani Jolanta Kroczek, nad przebiegiem programu czuwały organizatorki – Panie neurologopedki Małgorzata Ziółko, Monika Gomuła.

Uczniów oceniało szanowne jury w składzie:

Pani Dyrektor Anita Wójcicka, Pani Maria Sorsa, Pani Jolanta Biernat, Pani Elżbieta Wlazło.

Jury oceniało dzieci według ustalonych kryteriów: dobór i pamięciowe opanowanie tekstu, samokontrola wymowy, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.

Dzieci wykazały się doskonałym przygotowaniem i talentem recytatorskim a komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie by wyłonić zwycięzców. Po długich naradach zostały ogłoszone wyniki:

I MIEJSCE:  Filip Kaczmarczyk  1c, Lena Ogorzałek 2b, Maja Sokołowska  3c

II MIEJSCE:  Aleksandra Kozłowska  1b, Julia Sokołowska 3c

III MIEJSCE:  Zofia Wojcieszak 1c, Natalia Buczek 3c

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

Wszystkim uczniom wręczono słodkie upominki, pamiątkowe dyplomy a laureatom wspaniałe nagrody rzeczowe.

Wyrazy wdzięczności za zakupione nagrody przez jednego z rodziców.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w pomoc przy konkursie dla uczennicy Hanny Rody.

LAUREATOM I UCZESTNIKOM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

Similar Posts