Czytanie na dobranoc

10 grudnia 2021r.  godz. 18.00- 19.30 

Mary Poppins i jej przyjaciele 

Zaproszenie  

Serdecznie zapraszamy 

Uczniów klas 0-V wraz z Rodzicami 

na   VIII  SZKOLNĄ  AKCJĘ 

CZYTANIE NA DOBRANOC ONLINE 

„Mary Poppins 

i jej przyjaciele” 

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 

im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, 

która odbędzie się 

dnia 10 grudnia 2021r. 

w godz. 18.00-19.30 

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkwYmJlNTgtYzc2OS00NTY0LWIzOGUtNzVhZDM4MTNiMmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c106a67f-8938-4d00-84ac-b32e796947fa%22%2c%22Oid%22%3a%22de7ddcbb-f270-49e3-9c9d-2aba355b7e89%22%7d

Similar Posts