Licytacja!

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czekamy z niecierpliwością na rodzinne spotkania, prezenty, ale z tej okazji staramy się również pomagać innym. 

Tradycyjnie, jak co roku roku, organizujemy LICYTACJĘ, która odbędzie się podczas CZYTANIA NA DOBRANOC dn. 10.XII.2021r. ONLINE w aplikacji Teams 

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkwYmJlNTgtYzc2OS00NTY0LWIzOGUtNzVhZDM4MTNiMmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c106a67f-8938-4d00-84ac-b32e796947fa%22%2c%22Oid%22%3a%22de7ddcbb-f270-49e3-9c9d-2aba355b7e89%22%7d

W tym roku pomagamy Ksaweremu, podopiecznemu fundacji „Siepomaga” . 

Ksawery od urodzenia choruje na achondroplazję. Powikłania spowodowały, iż chłopiec wymaga operacji nóg, rąk i kręgosłupa. Te operacje mają nie tylko zapewnić sprawność Ksaweremu, ale także ratować Jego życie. 

Zachęcamy do włączenia się do Licytacji. Liczymy na WASZĄ POMOC

 

Similar Posts