Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych

29 i 30 października 2020r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności Pana Dyrektora Szkoły, Roberta Bartkiewicza oraz zaproszonych gości zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia.

Na sztandar szkoły złożyli uroczyste ślubowanie:

Ślubuję na sztandar szkoły

Uczyć się pilnie i chętnie,

Szanować pracę swoją i innych

Dbać o dobre imię szkoły i klasy,

Żyć odważnie i uczciwie,

Kochać swoją Ojczyznę

I pracować dla niej, kiedy dorosnę”

Po ślubowaniu nastąpił akt pasowaniu dzieci. Oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymały książeczki, legitymacje szkolne i pamiątkowe medale, a także słodką niespodziankę od Rady Rodziców.

Beata Kaca, Dorota Kubik, Jolanta Szczęśniak

Similar Posts