Tor przeszkód dla psów

Świetlica szkolna przystąpiła do realizacji rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Otrzymaliśmy 2 zestawy LEGO® Education BricQ Motion Essential. Klocki angażują uczniów w odkrywanie nauk fizycznych w kontekście sportowym.

Lekcje rozpoczęliśmy od modułu „Trening czyni mistrza”. Dzieci z grup 2a i 3c obejrzały krótki film z profesjonalnego szkolenia psów na torze. Następnie zaprojektowali i skonstruowali tor przeszkód dla psów w taki sposób, aby psy mogły przebiegać przez nie, nad nimi, pod nimi albo dokoła nich. Po zakończeniu budowania ustawili przeszkody jedna za drugą i przeprowadzili psy przez tor.

Dzieci zapoznały się z siłami i ruchem poprzez planowanie i przeprowadzanie badań dotyczących przyczyn oraz skutków sił pchających i ciągnących. Starali się określić, czy rozwiązania projektowe działają zgodnie z zamierzeniem, czyli zmieniają prędkość lub kierunek ruchu przez popchnięcie lub pociągnięcie. Analizowali dane oraz zaprezentowali swoje prace.

Po zakończeniu zajęć, dzieci wykonały projekty według własnych pomysłów i zainteresowań. Zajęcia dostarczyły dzieciom dużo radości i satysfakcji.

Elzbieta Skiba

Similar Posts