Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet
Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów uprzejmie informują o rozpoczynających się zawodach I stopnia XV Olimpiady Informatycznej Juniorów przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych.
Szczegóły na stronie internetowej:

oij.edu.pl

W tym roku OIJ startuje po raz drugi w prostszej formule, pragniemy, aby każdy
zainteresowany uczeń wiedział, że może w niej wziąć udział.

Similar Posts