Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych „Przyłapani Na Czytaniu”

PAŹDZIERNIK 2021

Regulamin Konkursu Czytelniczo – Fotograficznego

„Przyłapani Na Czytaniu”

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu zaprasza fotoamatorów, pasjonatów fotografii, bibliofilów i wszystkich kochających czytać do nadsyłania zdjęć promujących pasję czytania widzianą przez pryzmat obiektywu pt. „Przyłapani na czytaniu”.

Organizatorem konkursu jest biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu

Cele konkursu

  • propagowanie „mody na czytanie”
  • wizualizowanie pasji czytania, miłości do książek
  • rozwijanie zainteresowań i promowanie fotografii wśród uczniów

Tematyką zdjęć jest osoba (kolega, koleżanka, członek rodziny) „przyłapana” na czytaniu książki, np. w autobusie, na ławce, w szkole, po prostu gdziekolwiek.

Zasady konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

  • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  • nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione na zdjęciu oraz innych dóbr prawnie chronionych.
  • uczestnik posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy, wykorzystanie ich wizerunku w zakresie niezbędnym do zgłoszenia i udziału pracy w konkursie oraz publikacji zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie w holu głównym szkoły.
  • uczestnik konkursu wysyłając maila zgłoszeniowego tym samym oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin i wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
  • uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu

3. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość fotografii.

4. Zdjęcie prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: Jolanta.biernat@psp21.radom.pl lub Maria.sorsa@psp21.radom.pl

z załączoną metryczką: imię i nazwisko autora pracy, e-mail.

5. Termin nadsyłania prac: do 21 października 2021r .

6. Zdjęcia oceni specjalne powołane jury.

7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

9. Wszystkie zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie w holu głównym i na stronie internetowej szkoły.

10. FINAŁ i ogłoszenie wyników: 27 października 2021r. godz. 14.00 w bibliotece.

Powodzenia!

Bibliotekarze Szkolni Jolanta Biernat, Maria Sorsa

Z okazji

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

PAŹDZIERNIK

wszystkich miłośników czytania, rysowania i malowania

zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym:

Moja wymarzona półka z książkami

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, ilustrującą półkę

z książkami

Zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas 0-III.

2. Praca może być wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane) i w dowolnym formacie.

3. Pracę należy opisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) i przynieść do biblioteki szkolnej do dnia 19 października 2021r.

4. Prace oceni specjalnie powołane jury.

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i ocenę z plastyki.

6. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 października 2021r. o godz. 11.20 w bibliotece szkolnej.

8. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w holu głównym.

9. Wyniki oraz wybrane prace zostaną opublikowane w gazetce szkolnej

i na stronie internetowej szkoły.

ZAPRASZAMY I POWODZENIA!

Bibliotekarze szkolni Jolanta Biernat, Maria Sorsa

Similar Posts