Szkoła pamięta

Udział w akcji ,,Szkoła pamięta”

W obecnym roku szkolnym – kolejny raz – społeczność naszej szkoły wzięła udział        w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta”. W ramach tego przedsięwzięcia realizowaliśmy różne działania.

Z wizytą w Czarnolesie, Sycynie i Zwoleniu

Dnia 25 października 2022 r. uczniowie klas szóstych odwiedzili miejsca upamiętniające postać poety Jana z Czarnolasu. Zwiedzili Muzeum Jana Kochanowskiego      w Czarnolesie oraz Sycynę, miejsce urodzenia poety. Podsumowaniem wycieczki była wizyta w  Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, gdzie uczniowie zwiedzili kaplicę Kochanowskich, a w jej podziemiach kryptę, w której spoczywają szczątki poety.

Uczniowie w miejscu pamięci narodowej, przy pomniku Harcerzy Szarych Szeregów

W ramach akcji ,,Szkoła pamięta” dnia 26 października 2022 roku delegacja uczniów naszej szkoły udała się na radomski cmentarz przy ul. Limanowskiego – kwatera 6a/8/12. Uczniowie odwiedzili grób – pomnik Harcerzy Szarych Szeregów. Uprzątnęli grób oraz zapali symboliczne znicze jako wyraz pamięci i uznania dla młodzieży, która walczyła o naszą ojczyznę. Stojąc przy grobie harcerzy, oddali cześć tym wszystkim bohaterom, dzięki którym żyjemy teraz w wolnej Polsce. 

Pomnik Harcerzy Szarych Szeregów jest miejscem pamięci narodowej dla naszej szkoły, którego wyboru dokonał w listopadzie 2015 roku Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami. Spoczywają tam radomscy harcerze zaangażowani w walkę z okupantem: Zygmunt Szczepanik ps. „Zasada”, Jerzy Maszczyk ps. „Jurand”, Mieczysław Garbarczyk ps. „Laluś”, Władysław Kłosowski ps. „Wicher”, Marian Pająk ps. „Czarny”, Stanisław Bartkowicz ps. „Szyszka”.

bty
bty
bty
bty

Samorząd Uczniowski PSP Nr 21

im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu

Similar Posts