Tytuł Super Mistrza SK LOP

Tytuł Super Mistrza SK LOP

Jednoczy nas praca na rzecz ochrony przyrody i zabieganie o właściwe kształtowanie środowiska przyrodniczego oraz świadomość, że ochrona środowiska to już nie tylko potrzeba, ale konieczność. Staramy się rozwijać wrodzoną wrażliwość na problemy środowiska i poszerzać wiedzę z zakresu ekologii. W roku szkolnym 2023/2024 uzyskaliśmy TYTUŁ SUPER MISTRZA SK LOP.Szkolne koło LOP od wielu lat…