Ślubowanie klas pierwszych 2023

„Ślubuję na sztandar szkoły
Uczyć się pilnie i chętnie,
Szanować pracę swoją i innych
Dbać o dobre imię szkoły i klasy,
Żyć odważnie i uczciwie,
Kochać swoją Ojczyznę
I pracować dla niej, kiedy dorosnę”

Słowami przysięgi, 25 października 2023r. wszyscy uczniowie klas pierwszych naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie. Pomimo tremy jaka występuje przy podniosłych uroczystościach, wszystko wypadło znakomicie. Dzieci świetnie prezentowały się w strojach galowych oraz kolorowych, uczniowskich biretach. Nie sposób było oderwać od nich oczu.

Program artystyczny Pierwszoklasiści rozpoczęły od wykonania poloneza. Z wielkim zaangażowaniem i wdziękiem recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki. Momentem kulminacyjnym dzisiejszej uroczystości było złożenie przez reprezentantów przysięgi uczniowskiej na sztandar szkoły. Po ślubowaniu nastąpił akt Pasowania na Ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez dyrekcję naszej szkoły. Od tego momentu już oficjalnie pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Dziś swoim ślubowaniem przypieczętowaliście zobowiązanie, aby przez kolejne 8 lat stawać się – drobnymi krokami, ale konsekwentnie – wspaniałą historią naszej szkoły.

W tym jakże wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli najbliżsi: rodzice, rodzeństwo oraz babcie i dziadkowie, którzy z dumą, a nieraz i z kręcącą się w oku łezką obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi naszej szkoły.

Po pasowaniu już pełnoprawni uczniowie klas pierwszych udali się do swoich klas na mały poczęstunek. Każdy z nich otrzymał swój pierwszy dokument legitymację szkolną.

Wideoreportaż z uroczystej akademii Ślubowania klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, która odbyła się 25 października 2023r.

Similar Posts